OM MIG

Mitt namn är Marie Ericsson.

- Blev auktoriserad den 29 november 2008.

- Har genomgått utbildning till fotvårdsspecialist i Göteborg den      21 december 1993.

- Medlem i Sveriges Fotterapeuter. 

- Innehar behandlingsskadeförsäkring.